Thứ Năm , Tháng Mười Hai 13 2018
Home / hoanhan (page 10)

hoanhan

KHÁI NIỆM MARKETING CĂN BẢN

Theo marketing căn bản, marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra, là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để …

Read More »

TRUYỀN THÔNG TẠI ĐIỂM MUA HÀNG

“Sự bùng bổ của các phương tiện truyền thông thay thế không chỉ giới hạn trong phạm vi các hình thức truyền thông mang tính truyền thống hay số hóa mà còn vươn ra các điểm mua hàng.” Các điểm mua hàng là khu vực quảng cáo cực kỳ có …

Read More »