Thiết Kế Website – Công Ty Truyền Thông Hòa Nhan http://hoanhan.com Sức Mạnh Của Thông Điệp Thu, 16 Nov 2017 08:14:34 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.9 THIẾT KẾ KỶ YẾU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP http://hoanhan.com/thiet-ke-ky-yeu-danh-cho-doanh-nghiep/ http://hoanhan.com/thiet-ke-ky-yeu-danh-cho-doanh-nghiep/#respond Fri, 25 Mar 2016 04:32:23 +0000 http://hoanhan.com/?p=74 Kỷ yếu là một công cụ quan trọng trong việc truyền thông của doanh nghiệp.

Có thể nói một doanh nghiệp, đến một thời điểm nhất định nào đó, mong muốn làm được một cuốn kỷ yếu thể hiện được những nét chính quá trình hình thành và phát triển, những sự chuyển biến “cột mốc”, những thành tựu trọng đại cùng những vị lãnh đạo tài năng, những nhân vật ưu tú cùng với những dấu ấn tốt đẹp nhất của mình.

Vấn đề là doanh nghiệp cần biết cách làm cụ thể như thế nào đề Kỷ yếu có thể trở thành một công cụ quan trọng đáng chú ý trong việc truyền thông của doanh nghiệp!10418374_689303957801939_3452052995455384496_n-770x300

]]>
http://hoanhan.com/thiet-ke-ky-yeu-danh-cho-doanh-nghiep/feed/ 0