Mrs. Anh Thi – Bộ phận phát triển dự án HNPR
………………………………………………………………………….
Tel: 08-6258 3983 (ext. 19)
VP: 205B Hoàng Hoa Thám, P. 6, Bình Thạnh, Tp. HCM
Email: anhthi@hoanhan.com